Corporate Login Waarom rechtstreeks boeken ? Ik heb een kortingscode

Privacybeleid

1. Bescherming van de privacy

In overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) en met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is de groep Martin’s Hotels verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten.

Bij de groep Martin’s Hotels verbinden we er ons daarom toe de persoonsgegevens die we van u verzamelen via de website, de e-mailcorrespondentie, de reserveringen in onze vestigingen of op gelijk welke andere manier, te beschermen en vertrouwelijk te houden.

Verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens
Volgens de AVG is de groep Martin’s Hotels de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. .

De groep Martin’s Hotels omvat zowel de vennootschap Martin’s Hotels nv, als de zustermaatschappijen Martin’s Brussels nv en Martin’s Brugge nv. Al deze vennootschappen zijn gevestigd in België of Europa.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De groep Martin’s Hotels verzamelt de gegevens die nodig zijn om u te identificeren, zoals:

 • Identiteitsgegevens:

Achternaam, voornaam, adres, land van verblijf, paspoort- of identiteitskaartnummer, nationaliteit, geboortedatum, moedertaal, nummerplaat van het voertuig

 • Contactgegevens

E-mailadres, telefoonnummer

 • Betalingsgegevens

Kredietkaartnummer, facturatiegegevens

 • Gegevens van reserveringen

Datum en duur van het verblijf, plaats van het verblijf, verbruikte producten en diensten

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

 • Wanneer u zich inschrijft op onze website
 • Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief
 • Wanneer u reserveert in een van de vestigingen van de groep Martin’s Hotels
 • Wanneer u op gelijk welke manier contact met ons opneemt om inlichtingen in te winnen over onze producten en diensten
 • Wanneer u de directe chat gebruikt
 • Wanneer u tevredenheidsenquêtes invult nadat u van onze diensten gebruik hebt gemaakt
 • Wanneer u deelneemt aan wedstrijden of promoties

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

We gebruiken de verzamelde gegevens om onze relatie met u te beheren (reserveringen, informatieaanvragen, facturering, parkingbeheer enz.), om u een optimale dienstverlening te kunnen garanderen.

We gebruiken ze ook om u een brede waaier van gepersonaliseerde voordelen aan te bieden, die u wellicht interesseren.

Als u daar toestemming voor geeft, gebruiken we de gegevens om u te informeren over promoties, om nieuwe producten voor te stellen en om u te laten deelnemen aan het getrouwheidsprogramma, aan ons milieuprogramma Tomorrow Needs Today en aan wedstrijden en promotiecampagnes.

Verder gebruiken we uw gegevens om onze diensten te evalueren en onze website, producten en diensten te verbeteren, zodat we u beter van dienst kunnen zijn. Dat doen we met name aan de hand van tevredenheidsenquêtes.

Sommige gegevens moeten we verzamelen en bewaren in het kader van wettelijke verplichtingen (boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, staatsveiligheid enz.).

Camerabewaking

 • Doeleinde van de camerabewaking

De camera’s werden geplaatst :
- Om de werknemers en de klanten te beschermen ten aanzien van agressies komende van buiten uit
- en om diefstal te voorkomen van goederen van de onderneming, van de personeelsleden en van de klanten.
Elke inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de klanten en de werknemers, ter gelegenheid van deze camerabewaking, is tot het noodzakelijke minimum beperkt.

 • Perioden gedurende de welke de camera’s functioneren

De camerabewaking is voortdurend

 • Bewaring en behandeling van de beeldgegevens

nkel de hoteldirecteurs, de IT Manager, en de algemene directie van de groep Martin’s Hotels hebben het recht de opgenomen beelden te bekijken. De beelden die werden opgenomen en opgeslaan ter gelegenheid van een camerabewaking op de werkplaats, worden gedurende een periode van 30 dagen bij de dienst informatica bewaard bij de IT dienst. Deze beelden worden enkel behandeld conform de doeleinden van deze camerabewaking.

Overdracht van gegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of doorgegeven aan andere bedrijven dan die van de groep Martin’s Hotels. We kunnen ze wel doorgeven aan directe onderaannemers van Martin’s Hotels, wanneer dat nodig is voor de goede uitvoering van de dienstverlening of voor marketingdoeleinden, d.w.z. de promotie van onze eigen producten en diensten. Martin’s Hotels verbindt zich ertoe alleen een beroep te doen op onderaannemers die de AVG naleven.

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens wanneer dat wettelijk verplicht is of wanneer we te goeder trouw geloven dat het op grond van de wet noodzakelijk of wenselijk is, teneinde de rechten of eigendommen van onze hotels, de website of de gebruikers ervan te beschermen of verdedigen.

Uw rechten

 • Recht op informatie

Als u vragen of twijfels hebt, of als u meer informatie wenst over de gegevens die wij verwerken, kunt u zich richten tot:

Marketing Department
Martin's Hotels nv
avenue du Lac 87
1332 Genval – België

U kunt ook e-mailen naar dataprotection@martinshotels.com.
Wij zullen binnen de 30 dagen antwoorden.

 • Inzage, rectificatie en wissing

U hebt steeds het recht uw gegevens gratis in te zien of om alle of bepaalde gegevens te corrigeren, aan te vullen, bij te werken of te verwijderen in onze database. Meld u daarvoor aan in uw ‘Profiel’ op onze website of in onze nieuwsbrief.

U kunt ook uw profiel laten verwijderen of deactiveren. Stuur daarvoor een e-mail naar dataprotection@martinshotels.com.

Binnen de 30 dagen nadat u hebt gevraagd uw gegevens te wissen, zullen we deze uit onze databases verwijderen, voor zover we niet wettelijk of reglementair verplicht zijn ze te bewaren en we ze niet meer nodig hebben om een lopende reservering te verwerken.

 • Recht van bezwaar en recht op uitschrijven

U kunt zich op elk moment kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden (onder andere via uw profiel). U hoeft zich daarvoor alleen maar uit te schrijven door te klikken op de link ‘Schrijf u uit’ in onze nieuwsbrieven of door te e-mailen naar dataprotection@martinshotels.com.

Nadat we uw uitschrijvingsaanvraag hebben ontvangen, zullen we uw gegevens niet langer gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij u daar tijdens een volgende reservering in een van onze vestigingen weer toestemming voor geeft.

Wij beschermen uw persoonsgegevens

Martin’s Hotels stelt alles in het werk om de veiligheid van de persoonsgegevens die u ons verstrekt, te vrijwaren.

Alle persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden opgeslagen op beveiligde servers die alleen toegankelijk zijn voor het personeel van de groep Martin's Hotels dat over de nodige machtigingen beschikt en dat verplicht is tot geheimhouding.

 • Opgelet: Martin’s Hotels is aanwezig op de sociale netwerken. Wanneer u op de overeenkomstige knoppen klikt om door te gaan naar de sociale netwerken, moet u er rekening mee houden dat alle informatie die u daar meedeelt, openbaar wordt. Martin’s Hotels is niet aansprakelijk voor het gebruik dat de sociale netwerken maken van de gegevens die u er op meedeelt. Wees dus altijd voorzichtig met de persoonsgegevens die u in deze context aan wie dan ook verstrekt.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Indien u een vraag heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens of indien u een procedure wenst op te starten voor een bemiddeling of klacht, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

Wijziging van het privacybeleid

Het privacybeleid van de groep Martin’s Hotels kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. Als wij beslissen om de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of meedelen te wijzigen, wordt u daarover ingelicht op onze pagina Privacybeleid. U kunt dan kiezen of wij uw gegevens al dan niet mogen blijven verzamelen in overeenstemming met de aangebrachte wijzigingen. U kunt zich uitschrijven door contact op te nemen met dataprotection@martinshotels.com binnen een termijn van 30 dagen na de laatste update van het beleid. Doet u dat niet, dan gaan wij ervan uit dat u het nieuwe privacybeleid aanvaardt.

2. Cookiebeleid

De website van de groep Martin's Hotels is zo geconfigureerd dat we zonder uw tussenkomst geen gegevens kunnen verzamelen via uw computer of enige andere verbinding. Met andere woorden, als u niet vrijwillig en bewust bepaalde gegevens verstrekt, beschikken wij niet over uw identiteit, e-mailadres of andere gegevens waarmee wij u kunnen identificeren.

 • Wat zijn cookies?

Onze website gebruikt zogenaamde ‘cookies’.

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw computer wordt geplaatst en opgeslagen wanneer u die website bezoekt. Dankzij die cookies is het mogelijk om gebruikers van een website te herkennen, zodat ze comfortabeler kunnen navigeren. Cookies maken websites ook veiliger.

Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie over u en stellen ons niet in staat om contact met u op te nemen. Ze halen in geen geval informatie op uit uw computer.

Als u de website gebruikt, stemt u ermee in dat er bepaalde strikt noodzakelijke cookies worden gebruikt en opgeslagen op uw computer of mobiel toestel. Voor de installatie van niet strikt noodzakelijke cookies wordt uw toestemming gevraagd wanneer u de website opent.

Welke cookies gebruikt onze website?

 • Cookies die noodzakelijk zijn om door de website te navigeren en bepaalde delen ervan te gebruiken. Deze cookies onthouden onder andere uw IP-adres, wat nodig is om door de website te kunnen navigeren. Een IP-adres is een nummer dat automatisch wordt toegekend aan uw computer tijdens elke navigatiesessie op het internet

  Deze cookies maken onder andere het volgende mogelijk:

  • Van de ene naar de andere websiterubriek navigeren en terugkeren naar vorige pagina’s
  • Formulieren invullen
  • De geselecteerde taal opslaan, zodat u op alle pagina’s van de website de inhoud in die taal te zien krijgt

  Wij koppelen de IP-adressen niet aan uw persoonsgegevens.

 • Functionele of technische cookies die worden gebruikt om de werking van onze website te vergemakkelijken en te analyseren, en om het gebruik ervan aangenamer en persoonlijker te maken.

  Deze cookies worden gebruikt:

  • Om de dienstverlening te personaliseren, door uw voorkeuren te onthouden (taal, munteenheid enz.)
  • Tijdens de online reserveringsprocedure, met name om de artikelen in de winkelmand te onthouden en te verwerken, en om de gegevens die worden ingevuld in online formulieren te verzamelen
  • Om de gebruiksvoorkeuren te begrijpen en bewaren voor toekomstige bezoeken
  • Om bij te houden welke reclame al is weergegeven
 • Analytische cookies verzamelen samengevoegde gegevens over het verkeer op onze website en de interactie ermee, teneinde de navigatie op de website te verbeteren. Ze analyseren het aantal bezoeken en houden bij hoelang elke gebruiker op de website blijft.

  De website gebruikt daarvoor met name de cookies van Google Analytics.

 • Cookies van derden, eigen aan de audiovisuele diensten, de sociale media en de advertenties die toegankelijk zijn op onze website. Het betreft onder andere cookies van .livechatinc.com, .doubleclick.net, .facebook.com, .accounts.livechatinc.com enz.

Uw voorkeuren inzake cookies

De meeste browsers zijn per definitie zo geconfigureerd dat ze cookies aanvaarden.

Als u niet wilt dat er cookies worden opgeslagen op uw computer, kunt u de installatie van alle of sommige cookies weigeren of blokkeren. Wijzig daarvoor de instellingen van uw browser. Hoe u cookies kunt activeren, deactiveren of wissen, hangt af van uw toestel en browser

Houd er wel rekening mee dat als u cookies weigert, u minder comfortabel kunt navigeren en dat u mogelijk geen toegang krijgt tot bepaalde pagina’s van een website.

Opgelet: zelfs als u de installatie van cookies op uw computer blokkeert, krijgt u nog reclame te zien op de bezochte websites. Als u cookies weigert, kan deze reclame alleen niet meer worden aangepast aan uw interesses, op basis van uw gedrag op het internet.

 • Verdere informatie

Meer informatie over de werking van cookies en de manier waarop u ze kunt controleren, vindt u op de website www.youronlinechoices.com.