Martin’s Hotels biedt u de mogelijkheid om een annuleringsverzekering af te sluiten!

Cancellation Insurance

Martin’s Hotels stelt u voor om een annuleringsverzekering af te sluiten om u in te dekken in geval van annulering van uw evenement voor redenen buiten uw controle.

'Deze verzekering zal alle annuleringskosten dekken. De basispremie beloopt 1.25% van het totaalbedrag van uw evenement.

De verzekering kan worden uitgebreid met een meerpremie tot dekking van de onbeschikbaarheid van een of meer van uw sprekers.

Het totaalbedrag van uw evenement beloopt:

Te betalen bedrag:

U hoeft enkel de gekozen opties aan te kruisen om verzekerd en gerust te zijn!

Annuleringsverzekering

1.25% van het totaalbedrag van het evenement (incl. taksen) met een minimum van 150 €

Te betalen bedrag:

Meerpremie


(0,6% van het totaalbedrag van het evenement incl. btw)

(1,25% van het bedrag van het evenement incl. btw)

Te betalen bedrag:

TOTAL :

Deze premies zijn toe te voegen aan het hierboven vermelde totaalbedrag maar ook aan de te betalen voorschotten.
De verzekering zal geldig zijn vanaf de dag na de ondertekening van het contract en alleen bij ondertekening van het contract, de verkoops-, annulerings- en verzekeringsvoorwaarden.

Zie annuleringsvoorwaarden voor details van de verzekeringspolis