Carbon Zero

Martin's Hotels compenseert CO2-uitstoot van evenementen in zijn hotels
en garandeert zo koolstofneutrale events.


In het kader van zijn globaal project voor duurzame ontwikkeling 'Tomorrow Needs Today' garandeert Martin’s Hotels, als ondernemingen ernaar verlangen hun impact op het milieu te verkleinen, dat alle evenementen die in zijn 10 hotels georganiseerd worden koolstofneutraal zijn.

De hotelgroep focust voor deze duurzame ontwikkeling op vier belangrijke delen: de klanten, het personeel, humanitaire & eerlijke acties en de planeet.
De rode draad voor de planeet bestaat erin de CO2-uitstoot te berekenen en te reduceren van alle hotels, restaurants, sparuimtes en kantoren.
Het spreekt voor zich dat bepaalde emissies onvermijdelijk zijn.

Daarom heeft Martin's Hotels besloten om gebruik te maken van CO2-compensatie voor de uitstoot die op dit moment niet kan worden gereduceerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor seminaries, banketten en andere evenementen in de hotels van de groep (772 kamers en 63 vergaderruimtes van 10 tot 1.000 personen).

De CO2-uitstoot wordt gecompenseerd door de financiering van projecten voor de opwerking van hernieuwbare energie in groei- en ontwikkelingslanden (bv. houtstoven in Oeganda).

Samengevat kiest Martin’s Hotels, voor alle ondernemingen die dat wensen, voor een CO2-reductie gelijk aan de emissies die niet kunnen worden gereduceerd via de permanente optimalisering op milieuvlak (Environmental Management-systeem) en de reductie van de klimaatimpact van het verblijf van de klanten (Eco-Bon).

Deze compensatie gebeurt in samenwerking met de erkende en gecontroleerde Belgische organisatie CO2logic, die bekendstaat voor haar expertise ter zake en voor de kwaliteit van de projecten waarin de fondsen worden geïnvesteerd. Voor meer info kunt u op deze link klikken.

Deze nieuwe benadering biedt ondernemingen de mogelijkheid hun ecologische voetafdruk te verkleinen, concreet en duidelijk te handelen en hun medewerkers ertoe aan te zetten na te denken over deze materie.

 

Deze actie wordt gevalideerd met de uitreiking van een 'Zero Emission-certificaat'.

 

Nieuwe video: CO2 compensatie uitgelegd in minder dan 2 minuten.

Berekening van de gemiddelde koolstofbalans per persoon tijdens een evenement in een van de vestigingen van Martin's Hotels.

Deze berekening werd uitgevoerd door onze milieucoach RDC Environment op basis van de koolstofbalanstool van het Franse Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), die voldoet aan de regels van het Greenhouse Gas Protocol.

Hierbij werd rekening gehouden met de volgende uitstootposten :
   - energieverbruik (aardgas, stookolie, elektriciteit enz.) verbonden met de overnachtingen en de seminaries
   - consumptiegoederen verbonden met de seminaries (voeding, drank en materiaal voor de deelnemers)

Resultaat van de berekening (2010) :
- 41 kg CO2 per persoon per 24 uur
- 15 kg CO2 per persoon par dag.

 

 


Een evenement organiseren in een van de vestigingen van Martin’s Hotels
is kiezen voor duurzame ontwikkeling.


Meer informatie ? Raadpleeg ons