Milieuzorg systeem

Milieubeheer bij Martin's Hotels


Door middel van een systeem voor milieubeheer kan elke onderneming die kiest voor duurzame ontwikkeling zijn impact op onze planeet reduceren.
Dat is de keuze die ook Martin's Hotels maakt, de enige hotelgroep in België die EMAS gecertificeerd is.

Er werd gekozen voor de EMAS-certificatie (Eco-Management and Audit Scheme) omdat deze tool voor milieubeheer ontwikkeld is door de Europese Commissie en gericht is op een continue verbetering door middel van verschillende stappen:

•    milieuanalyse van de activiteiten - berekening van de koolstofbalans
•    uitwerking van het systeem: doelstellingen, middelen, verantwoordelijkheden, procedures, controle
•    implementatie van best practices en actieplannen door een intern comité

Martin's Hotels neemt hierbij de volgende milieuaspecten in overweging:
energie, water, bodem (vervuilingpreventie), geluidsoverlast, luchtkwaliteit, risico's en veiligheid, beheer en sorteren van afval, mobiliteit en biodiversiteit.

Met dit instrument vermindert Martin's Hotels aanzienlijk de impact van zijn activiteiten op het milieu.

Uitgaande van de aard van zijn activiteiten en het intense personenverkeer die ze veroorzaken, streeft Martin's Hotels ernaar deze doelstelling te verwezenlijken:

Zie zijn milieubeleid

 

EMAS Milieuzorg systeem

 

Zie zijn milieuverklaring

 

DOELSTELLINGEN 2019-2025


Meer informatie ? Raadpleeg ons