Corporate Login Waarom rechtstreeks boeken ? Ik heb een kortingscode

Wettelijke bepalingen

Algemene informatie

 

Martin's Hotels S.A.
Avenue du Lac 87
1332 Genval
TVA BE 0422 825 374

Martin's Château du Lac
Avenue du Lac 87
1332 Genval
Tel. 02 655 71 11
cdl@martinshotels.com

Martin's Manoir
Avenue H. Hoover 8
1332 Genval
Tel. 02 655 63 11
mdl@martinshotels.com

Martin's Grand Hotel
& Martin's Waterloo
Chaussée de Tervuren 198
1410 Waterloo
Tel. 02 352 18 15
mgh@martinshotels.com

Martin's Klooster
Onze-Lieve-Vrouwstraat
3000 Leuven
Tel. 016 21 31 41
kh@martinshotels.com

Martin's Patershof
Karmelietenstraat 4 
2800 Mechelen
Tel. +32-(0)15 46 46 46
  mph@martinshotels.com

Martin's Red
rue de Bruxelles 484
1480 Tubize
Tel. +32-(0)2 634 11 11
mred@martinshotels.com

                                        

Martin's Rentmeesterij
Kasteelstraat 2
3740 Bilzen
Tel. +32-(0)89 44 21 21
  mrm@martinshotels.com

                                        

MSB S.A.
Avenue Herbert Hoover 20
1332 Genval
TVA BE 0422 656 912

Martin's Brugge
Oude Burg 5
8000 Brugge
Tel. 050 44 51 11
brugge@martinshotels.com

Martin's Relais
Genthof 4a
8000 Brugge
Tel. +32 (0)50 34 18 10
mroha@martinshotels.com

 

Martin's Brussels S.A.
Boulevard Charlemagne 80.
1000 Bruxelles
  TVA BE 0443 093 723

Martin's Brussels EU
Boulevard Charlemagne 80
1000 Bruxelles
Tel. 02 230 85 55
mbeu@martinshotels.com

 

Agora Hospitality S.A.
rue de L'Union Européenne 4, bte 510
1348 Louvain-la-Neuve
TVA BE 0629 898 895

 Martin's Agora
Martin's Louvain-la-Neuve & Martin's All Suites
rue de l'Hocaille 1-3
1348 Louvain-la-Neuve
Tel. 010 77 20 20
lln@martinshotels.com

Privacybeleid

Als verantwoordelijk bedrijf en conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, respecteren wij uw privacy. Martin's Hotels beschermt uw persoonlijke gegevens op onze website. Wij waarborgen de vertrouwelijkheid van alle persoonlijke gegevens die u ons tijdens het gebruik van onze website verstrekt.

Wij verzamelen de volgende informatie:

• Naam
• Postadres
• E-mailadres
• Land / regio waar u verblijft
• Telefoonnummer
• Faxnummer
• Naam van het bedrijf en functie

De verzamelde gegevens worden gebruikt voor het beheer van ons bedrijf, om u een dienstverlening van de hoogste kwaliteit te leveren en u een uitgebreide selectie aan te bieden van mogelijkheden die u kunnen interesseren.

Deze informatie zal gebruikt worden om u te informeren over promoties, nieuwe producten, enz.

Uw gegevens zullen nooit aan derden buiten de Group Martin's Hotels worden overgemaakt.

Indien u uw gegevens wenst te raadplegen, te corrigeren, of te laten schrappen van onze databank, ga dan naar « update van uw profiel » op onze website of in onze newsletters.

Indien u vragen of twijfels hebt over de vertrouwelijkheid van onze databank, aarzel niet om uw verzoek op te sturen naar:
Afdeling Marketing
Martin's Hotels SA
avenue du Lac 87
1332 Genval – België
marketing@martinshotels.com

U kan zich steeds kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, door "hier" te klikken of door " uitschrijven" te volgen op onze newsletters.

 

Browsen
Deze website is niet geconfigureerd om zonder uw inbreng informatie van uw computer in te zamelen. Dit betekent dat wij uw identiteit, uw e-mailadres of om het even welke informatie die met u in verband kan worden gebracht, niet kennen, tenzij u ze ons vrijwillig en bewust verschaft.

IP-adres (Internet Protocol)
Een IP-adres is een nummer dat uw computer automatisch toegewezen krijgt wanneer u het internet bezoekt. Wanneer gebruikers een pagina van onze website opvragen, registreren onze servers het huidige IP-adres van de gebruiker. Wij gebruiken het IP-adres om problemen te diagnosticeren. Wij koppelen IP-adressen niet aan uw persoonlijke gegevens.

Cookies
Onze website gebruikt de "cookie"-technologie. "Cookies" zijn gecodeerde tekenreeksen die een website op de computer van een gebruiker opslaat. Het online boekingproces op onze website maakt het gebruik van cookies noodzakelijk. De cookie bevat geen persoonlijke informatie over u en geeft ons op geen enkele manier de mogelijkheid om contact met u op te nemen. De cookie onttrekt geen informatie aan uw computer.

Juridische aspecten
Wij zullen uw persoonlijke gegevens enkel vrijgeven indien de wet het voorschrijft of indien wij te goeder trouw menen dat het nodig of wenselijk is om de wet na te leven of de eigendomsrechten van onze hotels, de website of zijn gebruikers te beschermen of te verdedigen.

 

Disclaimer

De ondernemingen van de groep Martin's Hotels wijzen elke aansprakelijkheid af voor de schade die kan voortvloeien uit de consultatie van de informatie die voorkomt op andere sites of in andere informatiebronnen in het algemeen en waarnaar deze site verwijst.

Copyright

Martin's Hotels behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op de site evenals op de aangeboden informatie. De teksten, paginaopmaak, illustraties en andere elementen die op deze site voorkomen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking of elke wijziging van het geheel of een deel van deze site, in welke vorm ook, elektronisch, mechanisch of andere, is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht.