Milieuzorg systeem

Milieubeheer bij Martin's Hotels


Om de impact op het milieu van zijn activiteiten te beheersen en te beperken, implementeerde Martin's Hotels in 2011 een milieumanagementsysteem (MMS).
Dit milieumanagementsysteem is geïnspireerd op de Emas-norm. Martin's Hotels is van 2012 tot 2020 gecertificeerd geweest door Emas en ontving in 2017 een Emas Award voor zijn managementsysteem.


Dit milieumanagementsysteem stelt Martin's Hotels in staat om zijn milieuprestaties continu te verbeteren, en omvat verschillende fasen:

•    Een milieuanalyse van zijn activiteiten
•    Het opstellen van een milieubeleid
•    De vaststelling van doelstellingen ter verbetering van de milieuprestaties
•    De implementatie van goede praktijken en de uitvoering van een actieplan om de doelstellingen te bereiken

Dankzij dit managementsysteem heeft Martin's Hotels de impact van zijn activiteiten op het milieu aanzienlijk kunnen verminderen, met name door:

•    Het verminderen van zijn energieverbruik
•    Het verminderen van zijn waterverbruik
•    De verbetering van het beheer en de sortering van afval
•    De bevordering van de aankoop van lokaal voedsel en dranken

Zie zijn milieubeleid

 

Zie zijn milieuverklaring 2019

 

DOELSTELLINGEN 2019-2025


Meer informatie ? Raadpleeg ons